رفتن به محتوای اصلی

با ما تماس بگیرید

آدرس: شهرک صنعتی کوهپایه
info@vestashimi.com
تلفاکس: ۳۶۶۵۰۷۰۱- ۰۳۱

موقعیت مکانی ما

۰۳۱-۳۶۶۵۰۷۰۱ EN info@vestashimi.com
عیب یابی بتن

عیب یابی بتن

بتن باکیفیت

داوری در خصوص کیفیت بتن باید با در نظر گرفتن نقش بتن در سازه بتنی انجام شود.

ناحیه های مرزی بتن مسئولیت حفاظت بتن

در برابر عوامل مخرب نفوذی مانند کلریدها، کربن دی اکسید و سولفات ها را دارد.

هسته بتن مسئولیت اصلی را در ارتباط با ظرفیت باربری المان های سازه ای دارد.

 

نکته

دارای اهمیت این که مرحله های ارایه شده ممکن است بسته به ویژگی سازه

وهمچنین نوع خسارت ها، بندهایی به آن اضافه شود.

در طول انجام ارزیابی های فاز اولیه، معمولا هیچ آسیب ظاهری دیده نمی شود،

می توان تصمیم گیری نمود که آیا تدابیر حفاظتی برای دستیابی به طول عمر طراحی سازه لازم است یا خیر.

همچنین در صورتی که خرابی مرتبط با خوردگی میلگرد دیده نشود،

یک بررسی می تواند منجر به کاهش هزینه های شود

چرا که هزینه تعمیر مورد نیاز و نیز تدابیر حفاظتی به مقدار چشمگیری

کمتر از اقدامات ترمیمی مورد نیاز پس از وقوع خرابی خواهد بود.

اگر ارزیابی هم زمان با فاز خوردگی میگلدرها انجام شود،

معمولا نه تنها تدابیر آتی که منجر به حفظ طول عمر طراحی سازه شود

بلکه اقدامات فوری با هدف تضمین ظرفیت تحمل بار سازه، موضوع این بررسی هستند.

بنابراین برای این که بتوان یک بررسی کامل از سازه داشت،

دانستن وضعیت سازه و همچنین هدف از ارزیابی امری ضروری است.

 

ارزیابی باید در مواردی مانند خرابی و آسیب های وارده بر سازه،

علت های خرابی ها و نیز میزان توانایی سازه بتنی

در برآورده نودن عملکرد مورد انتظار از آن انجام شود.

روند ارزیابی باید شامل موارد زیر باشد اما صرفاٌ به موارد زیر محدود نمی شود:

۱- وضعیت ظاهری سازه بتنی موجود

۲- آزمایش برای تعیین وضعیت سازه و میلگردها

۳- رویکرد طرح اصلی

۴- محیط زیست، از جمله قرار گرفتن در معرض آلودگی

۵- پیشینه سازه بتنی، از جمله قرار گرفتن در معرض آلودگی های زیست محیطی

۶- شرایط استفاده، به عنوان نمونه، بارگذاری یا اقدامات دیگر

۷- الزامات مورد نیاز برای استفاده از سازه در آینده

 

سازوکار خوردگی فولادهای پبش تنیده

کیفیت دوغاب یا ملات اطراف فولاد پیش تنیده نقش مهمی را

در خطر ترک ناشی از خوردذگی تنشی بازی می کند.

برای تشخیص این خطر، معمولا فولادهای پیش تنیده را باز می کنند.

به عنوان نمونه با استفاده از جریان پرفشار آب ،

پس از باز شدن بخشی از ملات، درجه تراکم ملات قابل دیدن و ارزیابی می باشد.

معمولا ملات ها به خوبی متراکم شده اند

ولی در برخی موارد ممکن است قسمت هایی نیز با تراکم بد دیده شود.

برای ارزیابی سازه های بتنی پیش تنیده ، به طور کلی ارزیابی ظرفیت باربری لازم است. ارزیابی شرایط

با توجه به خطر ترک ناشی از خوردگی تنشی باید فقط توسط کارشناسان با تجربه

و با در نظر گرفتن شرایط ویژه سازه انجام شود.

مانند نوع فولاد پیش تنیده، جزییات سازه ای ، سطح بارهای استاتیک و دینامیک ،

مواد استفاده شده در دوغاب یا ملات، شرایط محیطی و ترک ها.

 

در سازه های بتنی پیش تنیده، سازوکارهای خوردگی خاصی ممکن است رخ دهد.

مانند ترک ناشی از خوردگی تنشی یا تردی هیدروژنی.

این سازوکارهای خوردگی نه تنها با شرایط محیطی، بلکه با تنش های کششی در فولاد تحت تأثیر قرار می گیرند.

افزون بر آن، مقاومت فولادهای پیش تنیده در برابر ترک ناشی از خوردگی تنشی به ترکیب شیمیایی و شرایط متالورژی بستگی دارد

که باز هم تحت تأثیر فناوری تولید می باشد.

 

 

خوردگی ناشی از جریان های سرگردان

جریان های سرگردان همیشه تلاش می کنند تا مسیرهای کوتاه را

به جای زمین با استفاده از فلزات هادی (مانند میلگردهای فولادی) به دست آورند.

ناحیه ای که از آن جریان به فلز وارد می شود به صورت کاتدی محافظت شده است.

اما ناحیه ای که از آن جریان از فلز خارج شده و به زمین باز می گردد

به صورت آندی باردار شده و مستعد خوردگی است.

هر گاه توضیح مشکلات خوردگی میلگرد در زمین دشوار است

و وفتی منابع قوی جریان مستقیم یا متناوب وجود دارد جریان های سرگردان

باید به عنوان دلیل خوردگی میلگرد بررسی شوند. هر چند این مورد نیاز

به دانش و تجهیزات خاص دارد و باید تنها توسط کارشناسان اجرا شود.

 

خوردگی ناشی از جریان های سرگردان

افزون بر کربناته شدن یا ورود کلرید، جریان های سرگردان نیز ممکن است باعث ایجاد خوردگی شوند.

این نوع خوردگی فقط در موارد بسیار استثنایی اتفاق می افتد.

جایی که میدان های جریان الکتریکی در زمین فعال بوده و اندازه گیری های معمول

(پایه) برای جلوگیری از خوردگی جریان سرگردان،

به صورت اشتباه یا ناقص انجام شده اند.

منابع معمولی برای جریان های الکتریکی در زمین، راه آهن یا یا ترامواه،

کابل های برق و وسایل جوشکاری و الکترولیز هستند.

هرچند برای جلوگیری از مشکلات جریان های سرگردان،

تأسیسات برق باید به نحوی نصب شوند که جریان های سرگردان محدود شوند.

با این وجود اگر جریان های سرگردان بالا در زمین وجود داشته باشند،

می توانند باعث خوردگی سازه های بتنی مسلح در میدان های الکتریکی شوند.

 

خوردگی بتن ناشی از شسته شدن

خوردگی میلگرد همچنین ممکن است از عبور آب در دوره های زمانی طولانی از محل ترک ها یا مفاصل ناشی شود.

این موضوع به کاهش ناحیه ای مقدار PH در جایی که یون های قلیایی با آب خارج می شوند منجر می شود.

اثر شسته شدن می تواند با آزمون فنل فتالئین ثابت شود. اگر مقدار PH کاهش پیدا کند به طوری که شروع خوردگی ممکن شود،

رنگ به صورتی تغییر نمی کند. اما در حالت شسته شدن بتن به دلیل کاهش PH هیچ تغییر رنگی قابل دیدن نخواهد بود.

 

 خوردگی ناشی از کلرید

اغلب خارج سازی کامل بتن آسیب دیده ممکن نیست

چرا که سطح مقطع ستون به دلیل نیاز به تحمل بارهای بحرانی سازه خیلی قابل کاهش نیست.

بنابراین پیش بینی های ایستایی در مرحله طراحی ترمیم ،

پیش از اجرای هر عملیاتی در کارگاه باید در نظر گرفته شود.

معمولا کاهش محدوده سطح مقطع امکان پذیر می باشد .

به هر حال باید در هنگام تخریب بتن کنترل دقیق صورت گیرد تا شرایط در کنترل باشد.

به هر حال در برخی موارد برای اطمینان از ایمنی در زمان عملیات ترمیم باید ستون موقت نصب شود.

هنگامی که بتن در معرض مستقیم آب دریا باشد، از جانب کلرید

موجود در آب دریا یا توسط بادهای منتقل کننده کلرید که از سمت دریا می وزد،

مورد تهاجم قرار می گیرد. در چنین شرایطی به منظور جلوگیری از آسیب زیاد،

کیفیت بالا و ضخامت کافی پوشش بتن ضروری است.

گاهی برای حفاظت از اقدامات تکمیلی مانند اجرای پوشش ها نیز استفاده می شود.

در سازه های قدیمی اغلب کیفیت و ضخامت پوشش بتن کافی نیست و مشکلات ناشی از خوردگی ممکن است دیده شود.

در مقایسه با عملکرد نمک های یخ زدا، کلرید موجود در آب دریا به طور دایم و پیوسته به سازه حمله می کند.

بنابراین معمولا در این شرایط میزان خوردگی سیار بالاست.

 

خوردگی میلگرد ناشی از یون کلرید در بتن معمولا منجر به افت یکنواخت در سطح مقطع میلگرد

مانند خوردگی ناشی از کربناته شدن نمی شود،

اما منجر به نقاط خوردگی متمرکز می شود. این به خاطر این حقیقت است

که هیدروکلریک اسید (HCI) در آندها پدیدار می شود

که منجر به نرخ خوردگی بالایی می شود و پروسه خوردگی را تثبیت می کند.

به طور معمول داخل یک سازه بتنی و با ارتباط لایه های گوناگون شبکه میلگردها

بین تمام میلگردهای فولادی ارتباط الکتریکی ایجاد می شود.

بنابراین از این نمونه می توان چنین نتیجه گرفت که تشخیص آسیب ایجاد شده

توسط خوردگی ناشی از نفوذ کلرید باید به دقت بررسی شود.

از این رو برای برنامه ریزی ترمیم موثر ارزیابی هرچه دقیق تر آسیب اهمیت بسیار زیادی دارد.

 

ساز و کار خوردگی در ترک ها

مواد مهاجم مانند کلریدها می توانند از طریق ترک ها به طور مستقیم و بسیار سریع به داخل بتن نفوذ نمایند.

تجربه نشان داده است که خوردگی میلگرد با سرعت زیاد و در ابعاد گسترده ای شروع می شود.

به ویژه وقتی که ترک های عمیق به سطح میلگرد برسند یا از آن عبور کنند.

ناخواسته ترین وضعیت زمانی است که یک ترک از درون به تمام سطح مقطع یک سازه بتنی ادامه پیدا کند.

به دلیل نبود لایه انفعالی روی میلگرد در محل ترک ،

اغلب ماکروسل های بزرگ با اندهای کوچک در محل ترک و کاتدهای بزرگ در ناحیه هایی بین ترک ها ایجاد می شوند.

این ماکروسل ها منجر به نرخ های بالای خوردگی می شوند.

معرفی محصولات ما

همانطور که می دانید برای خرید لوازمی مانند چسب کاشی، چسب سرامیک و چسب پرسلان؛ باید نهایت دقت خود را به کار بگیرید تا بهترین کیفیت را انتخاب کنید. چرا که بی کیفیت بودن هر کدام از این محصولات ممکن است خسارات جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد. کارخانه وستا شیمی سال ها تجربه را پشتوانه ی تولیدات خود کرده است، تا بتواند بهترین را به شما عزیزان ارائه دهد. محصولات دیگری که وستا شیمی با بهترین کیفیت به شما عرضه می کند شامل: چسب آب بندی، چسب بلوک سبک، ضد اسید، عایق رطوبتی، پوشش نانو نما، محصول رزین اپوکسی، عایق بام، چسب بتن، رزین اپوکسی، پورد بندکشی، کاهگل،  پرایمر، گروت، خمیر کاشت میلگرد، چسب اپوکسی می باشد. برای دریافت خدمات بیشتر با وستا شیمی در ارتباط باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

برگشت به بالا