رفتن به محتوای اصلی

با ما تماس بگیرید

آدرس: شهرک صنعتی کوهپایه
info@vestashimi.com
تلفاکس: ۳۶۶۵۰۷۰۱- ۰۳۱

موقعیت مکانی ما

۰۳۱-۳۶۶۵۰۷۰۱ EN info@vestashimi.com
زنگ زدگی بتن

زنگ زدگی بتن

زنگ زدگی بتن

هنگامی که بتن خیلی مرطوب است

و مقدار رطوبت آن نزدیک به اشباع است، برای نمونه، در خاک مرطوب،

گاهی زنگ زدگی به رنگ سیاه ظاهر می شود

که ضریب حجمی کمی دارد و فشار زیادی به بتن وارد نمی کند.

اگر مقدار آب موجود در بتن کم باشد و مقدار چشمگیری اکسیژن وجود داشته باشد،

اکسید غنی شده به دست آمده از زنگ زدگی شکل خواهد گرفت. که فشار باایی را به بتن وارد می کند

که منجر به پوسته پوسته شدن سریع می شود.

به طور معمول برای شرایط خارجی (خارج ساختمان و غیر سرپورشده) با دوره های منظم بارشو نیز

خشک شدن، ضریب افزایش حجم در محدوده ای بین ۲ و ۴ است.

برای خوردگی ناشی از کلرید، زنگ زدگی حاصل ممکن است در نقطه دیگری و از

منطقه فولاد ضد زنگ به ویژه در بتن مرطول شکل بگیرد.

در چنین مواردی ممکن است مقدار زیادی از فولاد بدون پوسته پوسته شدن از بین برود. از نظر ایمنی این امر ناخواسته است،

چرا که هیچ نشانه آشکاری از فرآیند خوردگی حتی در حالت پیشرفته آن وجود ندارد.

به منظور برناهم ریزی مناسب برای اقدامات ترمیمی، درک سازوکار خوردگی لازم است.

این امر به ویژه در مورد خوردگی ناشی از کلرید، خوردگی ناشی از قرارگیری در معرض جریان های آزاد

یا درخصوص به کارگیری روش های الکتروشیمیایی مورد استفاده در حفاظت و ترمیم اهمیت دارد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

برگشت به بالا