رفتن به محتوای اصلی

با ما تماس بگیرید

آدرس: شهرک صنعتی کوهپایه
info@vestashimi.com
تلفاکس: ۳۶۶۵۰۷۰۱- ۰۳۱

موقعیت مکانی ما

۰۳۱-۳۶۶۵۰۷۰۱ EN info@vestashimi.com
میلگرد

میلگرد

میلگرد

روش کاشت میلگرد

آیا اجرای روش کاشت میلگرد، قرار است بر روی سطوح بتنی ترک خورده انجام پذیرد یا سطوح بتنی ترک نخورده؟

این خود یکی از مهمترین عوامل انتخاب یک چسب می‌باشد، چراکه بسیاری از چسبها

فقط بر روی سطوح بتنی ترک نخورده قابل استفاده بوده و عملکردی مطلوب از خود به جای می‌گذارند.

شرایط محیطی محل تقویت شده به روش ایمپلنت در حال و آینده به چه صورت می‌باشد؟

احتمال قرارگیری بولت و میلگردها در آینده در معرض اکسیداسیون وجود دارد یا خیر؟

برخی از چسبها توانایی محافظت کامل از میلگردهای کاشت شده و بولتها را در آینده نخواهند داشت،

در واقع بایستی عدم تاثیر پذیری چسب کاشت میلگرد از عوامل جوی و محیطی در انتخاب چسب حتما ملاک قرار گیرد.

سطوح بتنی که قرار است بر روی آن سوراخ کاری انجام شده سپس با عملیات تمیز کاری، گرد و خاک و

عوامل مزاحم ناشی از عملیات مته زنی یا کرگیری از آن زدوده می‌شوند، هنگام شروع عملیات

تزریق چسب کاشت میلگرد در داخل سوراخ ها کاملا خشک، مرطوب و یا مستغرق در آب می‌باشند؟

بسیاری از چسب کاشت میلگرد در مقابل گرد و خاک و یا رطوبت، چسبندگی کافی و عملکرد مطلوبی نخواهند داشت.

 

 هدف از اجرای کاشت میلگرد چیست؟

آیا هدف تقویت المان‌های سازه ای است و

یا اینکه هدف از اجرا مربوط به سایر کارهای عمومی ‌در ساختمان و غیره می‌باشد.

اگر هدف تقویت المان‌های ساختمانی است،

برای چه المان‌هایی طرح تقویت به روش کاشت میلگرد یا بولت ارائه می‌گردد؟

در پاره‌ای از موارد کاربرد کاشت میلگرد و بولت نیازی به انجام محاسبات و جزئیات مناسب وجود ندارد.

حال آنکه انجام محاسبات فنی دقیق برای کاشت میلگرد یا بولت

که جزئی از سیستم سازه ای محسوب می‌شود الزامی ‌است.

در این بین بررسی حالات شکست مهار و کاشت میلگرد صورت گرفته

در بتن (تحت بارهای کششی، برشی یا ترکیب اینها)

و جلوگیری از وقوع حالات شکست ترد، به خصوص در عملکرد سازه ای که

در آن مباحث مربوط به شکل پذیری مطرح است، بسیار حائز اهمیت می‌باشد.

در طرح تقویت یک المان به روش کاشت میلگرد یا بولت در چه سطوحی نیاز به اجرا و تقویت داریم؟

(سطوح افقی، تخت، مایل، عمودی و یا سقفی). چراکه بعضی از تولیدکنندگان چسبها به سبب

خاصیت شره شدن (جاری شدن) برخی از چسب کاشت،

محدودیتهای خاصی را در کاتالوگهای چسب تولیدی خود در این خصوص عنوان می‌کنند.

 

معایب میلگرد

در مواردی که مقدار کلرید در تماس با بتن افزایش یابد، ورود کلرید به درون بتن

می تواند موجب غیر فعال شدن لایه انفعالی بر روی سطح فولاد شود. بر این اساس،

مطابق با نظریه توتی در سال ۱۹۸۲ میلادی، خوردگی میلگرد در بتن را می توان به ۲ مرحله تقسیم کرد:

مرحله های آغازین و گسترش، در طی مرحله آغازین، کربناته شدن یا ورود کلرید اتفاق می افتد.

تا زمانی که عمق کربناته شدن یا عمق مقدار بحرانی کلرید به سطح میلگردها نرسیده است،

سطح انفعالی میلگردها فعال بوده و هیچ تخریبی اتفاق نمی افتد. مرحله تخریب زمانی آغاز می شود

که لایه انفعالی سطح میلگرد توسط کربناته شدن یا کلریها از بین برود.

فرآیند خوردگی تا رسین به حد مشخصی از خرابی، ادامه خواهد داشت که در این حالت نیاز به ترمیم سازه می باشد.

با گذشت زمان نشانه هایی از ترک خوردگی و پوسته شدگی در بتن ظاهر می شود.

که این موضوع به این دلیل است که قسمت زنگ زده نسبت به فولاد پیش از زنگ زدن حجم بیشتری دارد.

 

اصول کلی

خوردگی میلگردها ممکن است بر اثر کربناته شدن، ترکیبات خوردنده مانند کلریدها یا جریان های آزاد ایجاد شود.

نکته بسیار مهم در انتخاب روش تعمیر بهینه و مصالح، شناخت سازو کار خوردگی می باشد.

به طور عموم فولاد در بتن های سالم توسط قلیاییت بتن با مقدارهای PH بالاتر از ۱۳ محافظت می شود.

تازمانی که لایه انفعالی، وجود دارد، هیچگونه خوردگی اتفاق نمی افتد. هر چند حداقل دو رویه عمده وجود دارد

که می تواند منجر به نابودی لایه غیرفعال شود.

کربناته شدن بتن، به عنوان نمونه واکنش قلیایی ها در منافذ مویینه با CO2  موجود در هوا

منجر بهکاهش مقدار PH ابتدایی از بیش از ۱۳ به مقدار کمتر از ۹ می شود.

 

 

سرما زدگی و تهاجم یخ زدن- ذوب شدن

با استفاده از فوانین شناخته شده فناوری بتن می توان از اثرات سرمازدگی و یخ زدن- ذوب شدن جلوگیری نمود.

هرچند بنا به دلایل گوناگون (مانند اختلاط نامناسب، کیفیت ناخواسته اجرا، تغییر شرایط محیطی و …)

گاهی مقاومت سازه های قدیمی تر در برابر سرمازدگی به اندازه کافی بالا نیست. اگر آسیب یخ زدگی خیلی پیشرفت کند،

عمدتا لایه سطحی آسیب دیده باید برداشته شده و توسط ملات یا بتن مناسب جایگزین شود.

در مرحله اول اجرای سامانه حفاظت سطحی با کاهش چشمگیری از آب اختلاط کفایت نموده و منجر به ایجاد پیوندی مطمئن به زیر آیند می شود.

 

 تهاجم فیزیکی

مطابق استاندارد EN 1504-9 تهاجم فیزیکی می تواند توسط یخ زدن- ذوب شدن،

اثرات دمایی تبلور نمک، جمع شدگی، سایش و فرسایش رخ دهد.

این تهاجم ها گاهی منجر به ترک خوردگی و یا پوسته پوسته شدگی می شوند.

در موارد حادتر، در صورت عدم محافظت گرمایی مناسب در زمستان، تهاجم سرمایی ممکن است سبب نابودی کل بتن تازه (جوان) شود.

 

تهاجم فیزیکی بتن

تهاجم فیزیکی بتن

 

 سرمازدگی و تهاجم یخ زدن- ذوب شدن

با استفاده از قوانین شناخته شده فناوری بتن می توان از اثرات سرمازدگی و یخ زدن- ذوب شدن جلوگیری نمود.

هر چند بنا به دلایل گوناگون ( مانند اختلاط نامناسب، کیفیت ناخواسته اجرا، تغییر شرایط محیطی و …)

گاهی مقاومت سازه های قدیمی تر در برابر سرمازدگی به اندازه کافی بالا نیست.

اگر آسیب یخ زدگی خیلی پیشرفت کند، عمدتا لایه سطحی آسیب دیده باید برداشته شده

و توسط ملات یا بتن مناسب جایگزین شود.

در مرحله اول اجرای سامانه حفاظت سطحی با کاهش چشمگیری از آب اختلاط کفایت نمونه

و منجر به ایجاد پیوندی مطمین به زیرآیند می شود.

 

تهاجم فیزیکی

تهاجم فیزیکی می تواند توسط یخ زدن- ذوب شدن، اثرات دمایی، تبلور نمک، جمع شدگی، سایش و فرسایش رخ دهد.

این تهاجم ها گاهی منجر به ترک خوردگی و یا پوسته پوسته شدگی می شوند. در موارد حادتر،

در صورت عدم محافظت گرمایی مناسب در زمستان تهاجم سرمایی ممکن است سبب نابودی کل بتن تازه (جوان) شود.

 

تهاجم اسیدی زیستی

این تهاجم سولفوریک اسید زیستی معمولا در ناحیه های روی سطح پسباب در لوله ها رخ می دهد،

جایی که میکرو ارگانیسم ها اسید با غلظت زیاد تولید می کنند. برای ترمیم این گونه از آسیب ها باید دانست که

تهاجم اسیدی تا عمق زیادی در داخل بتن نفوذ کرده است.

بنابراین لایه های رویی بتنی را باید برداشت و به جایی رسید که مقاومت به دلیل تماس با اسید کاهش پیدا نکرده باشد.

هنگامی که شرایط محیطی سازه قابل بهبود نیست، چسبندگی مناسب و با دوام به لایه زیرین مورد نیاز است،

در چنین مواردی مواد مناسب برای ترمیم باید با دقت انتخاب شوند چرا که باید در برابر اسید مقاوم باشند.

 

تهاجم اسیدی زیستی

تهاجم اسیدی زیستی معمولا در سازه های فاضلابی یا لوله های انتقال پساب اتفاق می افتد.

یکی از شدیدترین حالت ها که به صورت بی هوازی اتفاق می افتد، تهاجم سولفوریک اسید

حاصل از فعالیت های زیستی است.

میکروارگانیسم ها به دلیل تولید سولفوریک اسید، نقش بسیار مهمی را در این نوع خوردگی بازی می کنند.

سرعت خوردگی معمولا به شدت بالا و به حدود ۱ سانتی متر در سال می رسد.

 

تهاجم انبساطی

در صورتی که فشار درونی به حد بحرانی برسد، ترک های بزرگ ایجاد می شود و پدیده ناخواسته ASR آشکار می شود.

به طور معمول داخل ترک های ایجاد شده ناشی از واکنش ASR می توان یک نوع ژل را دید.

در صورتی که سنگدانه ها دارای مقدارهای بحرانی از سولفیدها مانند پیریت (FeS2) یا پیروتیت (Fes) که می توانند اکسید شوند،

باشند ممکن است کنده شدگی موضعی رخ دهد.

تا زمانی که تعداد کنده شدگی ها کم است به عنوان یک روش تعمیر می توان سنگدانه های

بحرانی را با دریل خارج نموده و با استفاده از ملات مناسب جایگزین نمود.

به منظور کاهش ریسک وقوع کنده شدگی ها در آینده، می توان با استفاده از یک سامانه حفاظت سطحی،

مقدار آب موجود در بتن را تا رسیدن به یک حد غیر بحرانی کاهش داد.

 

 تهاجم انبساطی

نمونه دیگر، واکنش معروف قلیایی- سیلیسی است.

این واکنش زمانی اتفاق می افتد که برخی از انواع سنگدانه ها یا ماسه استفاده شده

در بتن در برابر محیط های قلیایی با PH های بالا به مقدار کافی پایدار نباشند.

در این حالت ذرات و مشتقات بی شکل (آمورف) سیلیسیک اسید موجود در سنگدانه

با قلیایی های سیمان سخت شده وارد واکنش می شوند.

این واکنش منجر به تشکیل فرآورده های حجیم و در نتیجه ایجاد یک فشار درونی در بتن می شود.

انبساط می نواند به قدری پیشرفت کند که باعث بروز ترک در ساختار درونی و درنتیجه افت مقاومت بتن شود.

 

تهاجم انبساطی

بر اثر رخ دادن تهاجم انبساطی واکنش هایی در درون بتن انجام می شود که

در نتیجه آن ها، فرآورده های واکنش با حجم بالا تشکیل می شوند.

این فرآورده ها عمدتا نامحلول هستند. نمونه ای برای این ساز و کار خوردگی ،

تهاجم سولفاتی در فونداسیون از طریق خاک ها یا آب زیرزمینی است.

افزون بر سولفات ها، آهک ها ، منیزیم اکسید یا نمک های منیزیم نیز می توانند منجر به تهاجم انبساطی شوند.

 

سرعت انحلال

سرعت خوردگی به غلظت و مقدار اسید و همچنین کیفیت بتن بستگی دارد.

سرعت انحلال ممکن است از چند میلیمتر یا حتی چندین میکرون در سال متغیر باشد.

یکی از نشانه های تهاجم انحلالی این است که سطح بتن را می توا مانند ماسه با سایش جدا نمود.

اسیدها ممکن است به طور عمده به صورت کربنیک اسید یا سولفوریک اسید در سازه های بتنی صنایع شیمیایی،

در پساب یا در موارد خاص در آب طبیعی موجود باشد.

حفاظت و تعمیر خرابی های ناشی از انحلال اسیدها نیازمند دانش فنی ویژه ای

در رابطه با سامانه های مقاوم در برابر اسید شامل راه حل هایی برای اتصالات و … است.

 

تهاجم انحلالی

یک نمونه از تهاجم انحلالی به واسطه اسیدها ایجاد می شود که در آن اسید اجزای تشکیل دهنده ی بتن را حل می کند

و با فرآورده های قابل انخلال تشکیل محلول می دهد. از این رو بتن از همان سطحی که با اسید واکنش داده است،

مقاومت خود را ازدست می دهد.

در طول یک دوره ی زمانی، سطح به طور کامل از بین می رود و مواد ناپدید می شوند.

پوشش بتن و ضخامت بتن قطعه ی بتنی نیز کاهش می یابد.

 

تهاجم شیمیایی

تهاجم شیمیایی می تواند به واسطه عوامل شیمیایی گوناگون ایجاد شود که به بتن حمله می کنند

و در نتیجه این تهاجم، انحلال و گسترش تهاجم رخ می دهد.

در بیشتر موارد جزء چسباننده بتن (قسمت سیمانی) مورد حمله قرار می گیرد.

اما در برخی موارد به سنگدانه ها نیز حمله می شود.

 

 

 تهاجم مکانیکی

  • تهاجم مکانیکی ممکن است به سبب خوردگی، خستگی مواد و مصالح،
  • نیروهای اضافه بار، جابجایی مانند نشست، از هم گسیختگی یا ارتعاش باشد.
  • به ویژه برای کف سازی ها و راه ها، تهاجم مکانیکی ناشی از حرکت پیاده ها و وسایل نقلیه باید
  • در نظر گرفته شود. همچنین مخازن، سازه های آبراه یا راه های غلطک خورده در معرض حملات فیزیکی قرار می گیرند.

 

کیفیت بتن

داوری در خصوص کیفیت بتن باید با در نظر گرفتن نقش بتن در سازه بتنی انجام شود. ناحیه های مرزی بتن مسئولیت حفاظت بتن در برابر عوامل مخرب نفوذی مانند کلریدها، کربن دی اکسید و سولفات ها را دارد.

هسته بتن مسئولیت اصلی را در ارتباط با ظرفیت باربری المان های سازه ای دارد.

 

 

عیب یابی

نکته دارای اهمیت این که مرحله های ارایه شده ممکن است بسته به ویژگی سازه

وهمچنین نوع خسارت ها، بندهایی به آن اضافه شود.

در طول انجام ارزیابی های فاز اولیه، معمولا هیچ آسیب ظاهری دیده نمی شود،

می توان تصمیم گیری نمود که آیا تدابیر حفاظتی برای دستیابی به طول عمر طراحی سازه

لازم است یا خیر. همچنین در صورتی که خرابی مرتبط با خوردگی میلگرد دیده نشود،

یک بررسی می تواند منجر به کاهش هزینه های شود چرا که هزینه تعمیر مورد نیاز و نیز تدابیر

حفاظتی به مقدار چشمگیری کمتر از اقدامات ترمیمی مورد نیاز پس از وقوع خرابی خواهد بود.

اگر ارزیابی هم زمان با فاز خوردیگ میگلدرها انجام شود، مععمولا نه تنها تدابیر آتی که منجر به

حفظ طول عمر طراحی سازه شود بلکه اقدامات فوری با هدف تضمین ظرفیت تحمل بار سازه،

موضوع این بررسی هستند. بنابراین برای این که بتوان یک بررسی کامل از سازه داشت،

دانستن وضعیت سازه و همچنین هدف از ارزیابی امری ضروری است.

 

ارزیابی

ارزیابی باید در مواردی مانند خرابی و آسیب های وارده بر سازه، علت های خرابی ها و نیز

میزان توانایی سازه بتنی در برآورده نودن عملکرد مورد انتظار از آن انجام شود.

روند ارزیابی باید شامل موارد زیر باشد اما صرفاٌ به موارد زیر محدود نمی شود:

۱- وضعیت ظاهری سازه بتنی موجود

۲- آزمایش برای تعیین وضعیت سازه و میلگردها

۳- رویکرد طرح اصلی

۴- محیط زیست، از جمله قرار گرفتن در معرض آلودگی

۵- پیشینه سازه بتنی، از جمله قرار گرفتن در معرض آلودگی های زیست محیطی

۶- شرایط استفاده، به عنوان نمونه، بارگذاری یا اقدامات دیگر

۷- الزامات مورد نیاز برای استفاده از سازه در آینده

 

 

سازوکار خوردگی فولادهای پبش تنیده

کیفیت دوغاب یا ملات اطراف فولاد پیش تنیده نقش مهمی را در خطر ترک ناشی از خوردذگی تنشی

بازی می کند. برای تشخیص این خطر، معمولا فولادهای پیش تنیده را باز می کنند. به عنوان نمونه

با استفاده از جریان پرفشار آب ، پس از باز شدن بخشی از ملات، درجه تراکم ملات قابل دیدن و

ارزیابی می باشد. معمولا ملات ها به خوبی متراکم شده اند ولی در برخی موارد ممکن است قسمت هایی نیز با تراکم بد دیده شود.

برای ارزیابی سازه های بتنی پیش تنیده ، به طور کلی ارزیابی ظرفیت باربری لازم است. ارزیابی

شرایط با توجه به خطر ترک ناشی از خوردگی تنشی باید فقط توسط کارشناسان با تجربه و با

در نظر گرفتن شرایط ویژه سازه انجام شود. مانند نوع فولاد پیش تنیده، جزییات سازه ای ،

سطح بارهای استاتیک و دینامیک ، مواد استفاده شده در دوغاب یا ملات، شرایط محیطی و ترک ها.

 

 

ساز و کار خوردگی فولاد های پیش تنیده

در سازه های بتنی پیش تنیده، سازوکارهای خوردگی خاصی ممکن است رخ دهد. مانند ترک ناشی

از خوردگی تنشی یا تردی هیدروژنی. این سازوکارهای خوردگی نه تنها با شرایط محیطی،

بلکه با تنش های کششی در فولاد تحت تأثیر قرار می گیرند. افزون بر آن، مقاومت فولادهای پیش تنیده

در برابر ترک ناشی از خوردگی تنشی به نپترکیب شیمیایی و شرایط متالورژی

بستگی دارد که باز هم تحت تأثیر فناوری تولید می باشد.

 

 

خوردگی ناشی از جریان های سرگردان

جریان های سرگردان همیشه تلاش می کنند تا مسیرهای کوتاه را به جای زمین با استفاده از فلزات

هادی (مانند میلگردهای فولادی) به دست آورند. ناحیه ای که از آن جریان به فلز وارد می شود به صورت

کاتدی محافظت شده است. اما ناحیه ای که از آن جریان از فلز خارج شده و به زمین باز می گردد

به صورت آندی باردار شده و مستعد خوردگی است.

هر گاه توضیح مشکلات خوردگی میلگرد در زمین دشوار است و وفتی منابع قوی جریان مستقیم یا

متناوب وجود دارد جریان های سرگردان باید به عنوان دلیل خوردگی میلگرد بررسی شوند.

هر چند این مورد نیاز به دانش و تجهیزات خاص دارد و باید تنها توسط کارشناسان اجرا شود.

 

خوردگی ناشی از جریان های سرگردان

افزون بر کربناته شدن یا ورود کلرید، جریان های سرگردان نیز ممکن است باعث ایجاد خوردگی شوند.

این نوع خوردگی فقط در موارد بسیار استثنایی اتفاق می افتد. جایی که میدان های جریان الکتریکی

در زمین فعال بوده و اندازه گیری های معمول  (پایه) برای جلوگیری از خوردگی جریان سرگردان،

به صورت اشتباه یا ناقص انجام شده اند.

منابع معمولی برای جریان های الکتریکی در زمین، راه آهن یا یا ترامواه، کابل های برق و وسایل

جوشکاری و الکترولیز هستند. هرچند برای جلوگیری از مشکلات جریان های سرگردان، تأسیسات

برق باید به نحوی نصب شوند که جریان های سرگردان محدود شوند.

با این وجود اگر جریان های سرگردان بالا در زمین وجود داشته باشند، می توانند باعث خوردگی

سازه های بتنی مسلح در میدان های الکتریکی شوند.

خوردگی ناشی از جریان های سرگردان

خوردگی ناشی از جریان های سرگردان

 

 

خوردگی بتن ناشی از شسته شدن

خوردگی میلگرد همچنین ممکن است از عبور آب در دوره های زمانی طولانی از محل ترک ها

یا مفاصل ناشی شود. این موضوع به کاهش ناحیه ای مقدار PH در جایی که یون های قلیایی با آب خارج می شوند منجر می شود.

اثر شسته شدن می تواند با آزمون فنل فتالئین ثابت شود. اگر مقدار PH کاهش پیدا کند به طوری

که شروع خوردگی ممکن شود، رنگ به صورتی تغییر نمی کند. اما در حالت شسته شدن بتن به

دلیل کاهش PH هیچ تغییر رنگی قابل دیدن نخواهد بود.

 

 خوردگی ناشی از کلرید ۲

اغلب خارج سازی کامل بتن آسیب دیده ممکن نیست چرا که سطح مقطع ستون به دلیل نیاز به

تحمل بارهای بحرانی سازه خیلی قابل کاهش نیست. بنابراین پیش بینی های ایستایی در مرحله

طراحی ترمیم ، پیش از اجرای هر عملیاتی در کارگاه باید در نظر گرفته شود. معمولا کاهش محدوده سطح

مقطع امکان پذیر می باشد . به هر حال باید در هنگام تخریب بتن کنترل دقیق صورت گیرد تا شرایط در کنترل باشد.

به هر حال در برخی موارد برای اطمینان از ایمنی در زمان عملیات ترمیم باید ستون موقت نصب شود.

هنگامی که بتن در معرض مستقیم آب دریا باشد، از جانب کلرید موجود در آب دریا یا توسط بادهای منتقل کننده

کلرید که از سمت دریا می وزد، مورد تهاجم قرار می گیرد. در چنین شرایطی به منظور جلوگیری از آسیب زیاد،

کیفیت بالا و ضخامت کافی پوشش بتن ضروری است. گاهی برای حفاظت از اقدامات تکمیلی مانند اجرای

پوشش ها نیز استفاده می شود. در سازه های قدیمی اغلب کیفیت و ضخامت پوشش بتن کافی نیست

و مشکلات ناشی از خوردگی ممکن است دیده شود. در مقایسه با عملکرد نمک های یخ زدا، کلرید

موجود در آب دریا به طور دایم و پیوسته به سازه حمله می کند. بنابراین معمولا در این شرایط میزان خوردگی سیار بالاست.

 

خوردگی ناشی از کلرید

خوردگی میلگرد ناشی از یون کلرید در بتن معمولا منجر به افت یکنواخت در سطح مقطع میلگرد مانند

خوردگی ناشی از کربناته شدن نمی شود، اما منجر به نقاط خوردگی متمرکز می شود. این به خاطر این

حقیقت است که هیدروکلریک اسید (HCI) در آندها پدیدار می شود که منجر به نرخ خوردگی بالایی

می شود و پروسه خوردگی را تثبیت می کند.

به طور معمول داخل یک سازه بتنی و با ارتباط لایه های گوناگون شبکه میلگردها بین تمام میلگردهای

فولادی ارتباط الکتریکی ایجاد می شود. بنابراین از این نمونه می توان چنین نتیجه گرفت که تشخیص آسیب

ایجاد شده توسط خوردگی ناشی از نفوذ کلرید باید به دقت بررسی شود. از این رو برای برنامه ریزی ترمیم

موثر ارزیابی هرچه دقیق تر آسیب اهمیت بسیار زیادی دارد.

خوردگی ناشی از کلرید

خوردگی ناشی از کلرید

 

 

ساز و کار خوردگی در ترک ها

مواد مهاجم مانند کلریدها می توانند از طریق ترک ها به طور مستقیم و بسیار سریع به داخل بتن نفوذ نمایند.

تجربه نشان داده است که خوردگی میلگرد با سرعت زیاد و در ابعاد گسترده ای شروع می شود. به ویژه

وقتی که ترک های عمیق به سطح میلگرد برسند یا از آن عبور کنند. ناخواسته ترین وضعیت زمانی است

که یک ترک از درون به تمام سطح مقطع یک سازه بتنی ادامه پیدا کند.

به دلیل نبود لایه انفعالی روی میلگرد در محل ترک ، اغلب ماکروسل های بزرگ با اندهای کوچک در محل

ترک و کاتدهای بزرگ در ناحیه هایی بین ترک ها ایجاد می شوند. این ماکروسل ها منجر به نرخ های بالای خوردگی می شوند.

 

 

معرفی محصولات ما

همانطور که می دانید برای خرید لوازمی مانند چسب کاشی، چسب سرامیک و چسب پرسلان؛ باید نهایت دقت خود را به کار بگیرید تا بهترین کیفیت را انتخاب کنید. چرا که بی کیفیت بودن هر کدام از این محصولات ممکن است خسارات جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد. کارخانه وستا شیمی سال ها تجربه را پشتوانه ی تولیدات خود کرده است، تا بتواند بهترین را به شما عزیزان ارائه دهد. محصولات دیگری که وستا شیمی با بهترین کیفیت به شما عرضه می کند شامل: چسب آب بندی، چسب بلوک سبک، ضد اسید، عایق رطوبتی، پوشش نانو نما، محصول رزین اپوکسی، عایق بام، چسب بتن، رزین اپوکسی، پورد بندکشی، کاهگل،  پرایمر، گروت، خمیر کاشت میلگرد، چسب اپوکسی می باشد. برای دریافت خدمات بیشتر با وستا شیمی در ارتباط باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

برگشت به بالا