رفتن به محتوای اصلی

با ما تماس بگیرید

آدرس: اصفهان، خیابان میر، کوی ۳۰، مجتمع میر، واحد ۱۴
info@vestashimi.com
تلفاکس: ۳۶۶۵۰۷۰۱- ۰۳۱

موقعیت مکانی ما

۰۳۱-۳۶۶۵۰۷۰۱ info@vestashimi.com
روش مصرف

در صورت نیاز به افزایش مقاومت، چسبندگی و یا انجام ترمیم ملات

به میزان ۳۰ الی ۴۰ درصد وزن آب ملات با عیار ۳۵۰ از این مایع را

در ظرفی ریخته و به مقدار باقیمانده، آب تمیز اضافه می کنیم.

سپس ملات را به آرامی اضـافه نموده و شـروع بـه مخلوط کـردن می کنیـم.

بعد از ۵ دقیقه ملات آماده مصـرف می باشـد.

موارد کاربرد

– افزایش خاصیت چسبندگی بتن

– تـرمیـم بتـن فرســوده

– افزایـش خاصیـت ضـدآبی مـلات

– جلوگیری از ایجاد ترک در بتن و طبله کـردن

– افزایش مقـاومت مکانیکی، کششی و خمشی بتـن

– افزایش عمر بتن و مقاومت بتن در برابر یخ زدگی

– تهیـه مـلات جهـت نصـب سرامیـک و سنـگ

شرایط بسته بندی و نگهداری

تاریخ انقضا: یک سال پس از تولید

دور از تـابش مستقیم نـور خورشید و در دمـای  ۱۰ الی ۴۰ درجه سانتیگراد نگهداری شـود.

برگشت به بالا